Што би сакал најмногу да бидеш во следниот живот?

zmija