Со кој автомобил можеш да возиш 120 км/ч по макадам?

sluzben