Сензационална фотографија од најпознатиот судар на две подморници

podmornici