Тато кои се попаметни возрасните или децата ?

tatko