Е жено, жено, требаше шах да научиме да играме.

25

Loading...