Успешни луѓе се оние што можат да смислат такви нешта…

c11