За вртење по други нареден пат ќе ти раскинам

tema