Запамти сине едно нешто, само глупавиот секогаш е убеден во се

ubeden