Тошо бе, си видел ли жена ти дома со комшијата шо работе?

tosho