Се викам Живко Мицков, живеам на седумнаести спрат во онаа зграда,имам шеснаесет години, одам во втора година гимназија и сакам да се запознаам со тебе

iuuya