Кога како мал ќе ти дадеа знак да направиш нешто

znak