Зошто се пријавивте за позицијата IT Manager?

plocha