Роден сум кога други сакале, ќе умрам кога нема да сакам…

roden-sum