Денот има 24 часа, во една гајба има 24 пива

24

Loading...