Често се убедувам дека уживам во друштво на други луѓе…

people11