Кога ќе се вратиш дома и те прашаат дали си купил леб

леб