Не лаже љубовта, луѓето лажат. Не си оди љубовта…

cit11