Она кога тргнеш на кај девојката, па те опоменат дека си женет

ozenjen