Ако имаш “seen” на фејсбук, а не ти враќа…

pozitivno