Во Индија омажените жени имаат точка на челото…

indija